ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

10:05

ایران ایرIRA495

تهران

نشست پایان دریافت بار

11:55

آسمانIRC3710

تهران

نشست پایان دریافت بار

17:10

ایران ایرIRA3403

تهران

نشست پایان دریافت بار

11:40

ایران ایرIRA3403

تهران

طبق برنامه

11:40

آسمانIRC3710

تهران

طبق برنامه

برنامه پروازي برنامه پروازي

گزارش تصویری گزارش تصویری

پارکینگ پارکینگ

Polls Display Polls Display

ارائه خدمات در فرودگاه اردبیل را چگونه ارزیابی می کنید .

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

ویژه نوروز 98 ویژه نوروز 98

News
2019-03-18

پرواز فوق العاده عتبات عاليات از فرودگاه اردبيل انجام شد

پرواز فوق العاده عتبات عاليات توسط شرکت هواپيمايي قشم ايراز فرودگاه اردبيل انجام شد.
2019-03-17

برقراري پروازهاي فوق العاده نوروزي در فرودگاه اردبيل

پروازهاي فوق العاده عتبات عاليات و مشهد مقدس فرودگاه اردبيل در نوروز 98 برقرار مي شود.
2019-03-17

برقراري پروازهاي فوق العاده نوروزي عتبات عاليات و مشهد مقدس از فرودگاه اردبيل

پروازهاي فوق العاده نوروزي عتبات عاليات و مشهد مقدس از فرودگاه اردبيل در ايام عيد برقرار ميگردد.
2019-03-16

برپايي جشن تکليف فرزندان کارکنان فرودگاه اردبيل

جشن تکليف فرزندان کارکنان اداره‌کل فرودگاه‌هاي استان اردبيل با حضور محمد عباسي مشاور مديرعامل و رئيس ستاد اقامه نمازشرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، هاشمي مديرکل فرودگاه‌هاي استان اردبيل ، عبدي نماينده ستاد اقامه نماز استان و کارکنان و خانواده‌هاي آنان با اجراي برنامه‌هاي متنوع در سالن جلسات فرودگاه برگزار شد.