ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:20

ایران ایرIRA3403

تهران

طبق برنامه

برنامه پروازي برنامه پروازي

گزارش تصویری گزارش تصویری

پارکینگ پارکینگ

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

جشنواره زمستانی بیدار جشنواره زمستانی بیدار

News
2019-01-08

معاونت عمليات فرودگاه اردبيل تقدير شد

مدير عامل شرکت فرودگاهها وناوبري هوايي ايران از معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه اردبيل تقديرکرد.
2018-12-29

سومين عمليات برفروبي باند فرودگاه اردبيل انجام شد

عمليات برفروبي اير سايد و لند سايد فرودگاه اردبيل برفروبي وباند فرودگاه براي نشست و برخاست پروازها آماده شد.
در پي بارش برف ،سرماي شديد و افت دما در شهر اردبيل عمليات برفروبي فرودگاه اردبيل از بامداد روزجمعه در باند07-25 فرودگاه آغاز شد .
2018-12-29

سومين عمليات برفروبي در باند فرودگاه اردبيل انجام شد

مديرکل فرودگاه‎هاي استان اردبيل گفت: در پي بارش برف، سومين عمليات برفروبي ايرسايد و لندسايد فرودگاه اردبيل انجام و باند فرودگاه براي نشست و برخاست پروازها آماده شد.
2018-12-22

فرودگاه اردبيل اولين عمليات برفروبي سال 97 را انجام داد

مديرکل فرودگاه‎هاي استان اردبيل گفت: در پي بارش برف به ارتفاع 10 سانتيمتر، عمليات برفروبي ايرسايد و لندسايد فرودگاه اردبيل انجام و اين فرودگاه براي نشست و برخاست هواپيماها آماده شد.