خبر خبر

برقراري مجدد پروازهاي هواپيمايي ماهان پس از سالهادر فرودگاه اردبيل
پروازهاي شرکت هواپيمايي ماهان در مسيرتهران- اردبيل- تهران پس از سالها مجددا برقرار ميگردد.

پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران-اردبیل- تهران ازروز سه شنبه 27خرداد ماه برقرار میگردد.

خاطر نشان میگردد: از 27 خرداد فرودگاه اردبیل میزبان  انجام پروازهای هواپیمایی ماهان در مسیر تهران-اردبیل- تهران ، با هواپیمای BAeو با شماره پرواز 1064و1065درروزهای سه شنبه ازفرودگاه  مهرآباد راس ساعت 5:00و برگشت از فرودگاه اردبیل ساعت 7:00 و دومین پرواز رفت ساعت 17:00وبا شماره پرواز 1026وبرگشت راس ساعت 19:00 باشماره پرواز 1027 اردبیل را به مقصد مهر آباد ترک خواهد کرد.

گفتنی است در صورت استقبال از این پروازها پرواز های این ایر لاین تداوم و افزایش خواهد داشت.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد