خبر خبر

تجليل وزير راه از اداره کل فرودگاههاي استان اردبيل
وزير راه و شهر سازي از مدير کل و کارکنان فرودگاه اردبيل تجليل کرد.

مهندس اسلامی با ارسال لوحی از خدمات بخش حمل و نقل هوایی و فرودگاهی به عنوان محور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور یاد کرده و این را حاصل تلاشگران عرصه سازندگی کشور دانسته و از اتمام پروژه های زیر ساختی در ارتقای تسهیلات به مسافران و توسعه ظرفیت پذیرش مسافر و افزایش ضریب ایمنی و خدمات فرودگاهی فرودگاه اردبیل را از اهتمام ویژه مدیر کل و همکاران این اداره کل ارزیابی کرده و از زحمات این اداره کل که با همت جهاد گونه موجب رشد صنعت فرودگاهی میشود قدر دانی کرد.

خاطر نشان میگردد در این مدت زمان کمتر از سه ماه این اداره کل 2بارمورد تشویق و تقدیر وزیر راه و شهر سازی قرار گرفته است.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد