خبر خبر

برقراري پروازهاي فوق العاده شرکت هواپيمايي کيش اير از فرودگاه اردبيل
با رايزني و پيگيريهاي اداره کل فرودگاههاي استان اردبيل پروازهاي فوق العاده شرکت هواپيمايي کيش اير از فرودگاه اردبيل اردبيل تعداد پروازهاي فرودگاه اردبيل افزايش يافت .

این پروازها از روزدوشنبه98/6/18لغایت 98/6/25 با دو پرواز در مسیر تهران -اردبیل - تهران و باشماره پرواز 7091از تهران راس ساعت 9:50خارج ودر ساعت 11:00 با هواپیمای فوکر100در فرودگاه اردبیل به زمین خواهد نشست،وبا شماره پرواز 7090 از فرودگاه اردبیل ساعت 11:50خارج و ساعت 13:00 در فرودگاه مهر آباد به زمین خواهد نشست.

وازروز دوشنبه تاریخ 98/7/1لغایت 98/7/22این پروازهابا دو پرواز در مسیر تهران -اردبیل - تهران و باشماره پرواز 7091از تهران راس ساعت 9:25خارج ودر ساعت 10:35با هواپیمای فوکر100 در فرودگاه اردبیل به زمین خواهد نشست،وبا شماره پرواز 7090 از فرودگاه اردبیل ساعت 11:20 خارج و ساعت 12:30در فرودگاه مهر آباد به زمین خواهد نشست.

خاطر نشان میگردد در صورت استقبال همشهریان از این پرواز ها این ایر لاین قول مساعد جهت تداوم وافزایش پروازها را اعلام کرده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد