خبر خبر

تمرين طرح اضطراري کامل دوساله طرح اضظراري فرودگاه اردبيل اجرا ميگردد.
شششمين تمرين کامل دوسالانه طرح اضطراري فرودگاههاي کشور در سال 98 روز دوشنبه 14 مرداد ماه در فرودگاه اردبيل برگزار خواهد شد.

تمرین کامل طرح اضطراری روز دوشنبه به منظور آمادگی هنگام و قوع سانحه باحضور نیروهای امدادی و عملیاتی فرودگاه و شهر اردبیل برگزار میگردد.

این تمرین با حضور مدیران و ارزیابان سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و مسئولین مرتبط استانی به منظور ارزیابی سه مولفه مهم ((فرماندهی ،هماهنگی ،ارتباطات))و مهندسی سطح کیفی و کمی نیروها و تجهیزات برگزار میگردد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد