خبر خبر

دومين همايش جمع آوري زباله هاي قابل بازيافت ،از سطوح ايرسايد و لندسايد فرودگاه اردبيل
در آستانه سال جديد ودر راستاي حقوق شهروندي ومديريت سبز و حفظ محيط زيست ،دومين همايش جمع آوري زباله هاي قابل بازيافت ،از سطوح ايرسايد و لندسايد فرودگاه اردبيل بااستقبال و حضور کليه همکاران فرودگاهي و ارگانها ي مستقر برگزار شد.

در این همایش کارمندان و پرسنل مختلف ارگانهای مستقر در فرودگاه راس ساعت 11:30 با حضور مدیر کل و معاونین و مسئولین وکارکنان واحدها نسبت به جمع آوری زباله هارا از دور فنسهای فرود گاه اقدام کرده و گامی در جهت سلامت حفظ محیط زیست برداشتند .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد