خبر خبر

معاونت اجرايي فرودگاه اردبيل تقدير شد
مدير عامل شرکت فرودگاهها وناوبري هوايي ايران از معاونت اجرايي اداره کل فرودگاههاي استان اردبيل تقديرکرد.

محمد قصابی معاونت اجرایی فرودگاه اردبیل مورد تقدیر مدیر عامل شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی کشور قرار گرفت.

در این تقدیردکتر مه آبادی ضمن آرزوی سربلندی از تلاشهای والا و ارزشمندوثمر بخش  معاونت اجرایی در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران قدردانی کرد.  

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد