خبر خبر

معاونت عمليات فرودگاه اردبيل تقدير شد
مدير عامل شرکت فرودگاهها وناوبري هوايي ايران از معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه اردبيل تقديرکرد.

مهندس داود رضی نژاد معاونت عملیات فرودگاه اردبیل مورد تقدیر مدیر عامل شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی کشور قرار گرفت.

در این تقدیرردکتر مه آبادی ضمن آرزوی سربلندی از تلاشهای والا و ارزشمند مهندس رضی نژاد در انجام ماموریتهای مرتبط با امر خطیر عملیات هوانوردی تقدیر کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد