خبر خبر

ديدار مدير کل فرودگاه اردبيل با همکاران کنترلرمراقبت پرواز
مديرکل فرودگاههاي استان اردبيل با حضور دربرج مراقبت فرودگاه اردبيل ، با پرسنل مراقبت پرواز به مناسبت 28مهر روز جهاني کنترلر اين فرودگاه ديدار و گفتگو کرد.

مهندس هاشمی در اين ديدار ضمن تبريك20اکتبرروز جهاني کنترلر ترافیک هوایی گفت: روز مراقبت پرواز، روز چشمان هميشه بيداري است كه امنيت را به آسمان پروازي ايران اسلامي هديه مي كنند.وحساست کار شان ستودنیست .

در اين ديدار معاونين و تني چند از روساي ادارات اداره كل فرودگاه هاي استان نيز، مديركل را همراهي كردند.

گفتني است در پایان از پرسنل مراقبت پرواز فرودگاه اردبیل تجلیل شد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد