خبر خبر

بهسازي و تعويض لوله هاي تاسيساتي فرودگاه اردبيل
بهسازي و تعويض لوله هاي تاسيساتي ترمينال مسافري و ساختمان اداري فرودگاه اردبيل انجام شد.

درراستای بهسازی سیستم گرمایش درترمینال وساختمان های جانبی درفاز اول بعداز بهسازی ونوسازی لوله های تاسیساتی ونصب وراه اندازی دیگ های جدیددرموتورخانه گرمایش مرکزی درسال 96 درفاز بعدی عایقکاری موتورخانه ونوسازی وبهسازی وتعویض کلیه لوله های پوسیده تاسیساتی جزو برنامه کاری سال 97 ادره عملیات قرارگرفت . وکلیه لوله های پوسیده تاسیساتی داخل کانال منتهی به ترمینال تعویض گردید.

در این عملیات لوله های فولادی گرمایشی دستگاههای هواساز و لوله های فولادی گالوانیزه آب مصرفی ترمینال مسافری و لوله های سیستم گرمایشی ساختمان اداری در داخل کانال تاسیسات این فرودگاه، با هزینه ای بالغ بر هشت صد میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور و با نظارت اداره عملیات فرودگاهی در مدت یک ماه تعویض و نوسازی گردید.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد