خبر خبر

مانور محدود طرح اضطراري فرودگاه اردبيل
مانور محدود طرح اضطراري فرودگاه اردبيل با حضور نمايندگاني از سپاه حفاظت هواپيمايي، پليس فرودگاه، سوختگيري، شرکتهاي هواپيمايي ،حراست و مديريت و مسئولان ديگر واحدهاي فرودگاهي برگزارشد.

هاشمی مدیرکل فرودگاه‌ اردبیل در بیان اهمیت نقش و جایگاه واحدهای مختلف در این عملیات و هماهنگی با یکدیگر گفت: این مانور با هدف بررسی نحوه فرماندهی، تعامل در ارتباط و چگونگی هماهنگی میان واحدهای فرودگاهی و آمادگی و فراهم کردن تجهیزات در مواقع اضطراری و برای اولین بار در شب انجام شد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری چنین مانورهایی موجب هماهنگی هرچه بیشتر نیروها و ارگان‌های مختلف فرودگاهی برای مقابله با سوانح پیش‌بینی نشده میشود٬ گفت: ارزیابی تواناییها، تمرین وظایف همه ارگانهای مربوطه در هنگام بحران، آمادگی و چگونگی مدیریت بحران در وضعیتهای مختلف اضطراری، آشنایی مدیریت و کارکنان فرودگاه و سایر ارگانها در شرایط اضطراری با هم و بهرهمندی از خدمات یکدیگر، فراهم بودن تجهیزات در حالات اضطراری، رفع نواقص احتمالی بالقوه و افزایش توان عملیاتی در هنگام بروز سانحه ار از جمله نتایج مثبت برگزاری این مانور بود.

هاشمی با اشاره به اینکه این مانور بر اساس سند 9137 ایکائو انجام می‌شود٬ گفت: در این زمینه مانور دورمیزی و محدود پیش‌نیاز مانورهای کامل و اصلی است به‌طوری که تمرین دورمیزی طرح اضطراری هر شش ماه یک بار و تمرین محدود طرح اضطراری هر سال یکبار در فرودگاه‌های کشور برگزار می‌شود و قرار است مانور کامل دوسالانه این فرودگاه سال آینده برگزار شود.

پایان این مانور محدود با نشست تبادل اطلاعات بین ارگان‌های ذکرشده جهت بررسی نقاط قوت و ضعف همراه بود.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد