خبر خبر

جلسه کميته عمليات زمستاني فرودگاه اردبيل برگزار شد
نخستين جلسه ستادعمليات زمستاني فرودگاه اردبيل در سالن جلسات فرودگاه برگزار شد

 این جلسه با حضورمعاونت اجرایی فرودگاههای استان اردبیل ، روسای ادارات ،نمایندگان ایر لاینها و هواشناسی و سوخت رسانی و اورژانس و دست اندركاران کمیته  برفروبی فرودگاه برگزار شد.

دراین جلسه مدیرکل فرودگاههای استان اردبیل، هماهنگی واحدهای مختلف با هدف آماده سازی سطوح پروازی، ترمینال مسافری و جاده های دسترسی به فرودگاه و همچنین ارائه خدمات مطلوب تر به شركت های هواپیمایی و مسافران در شرایط نامساعد جوی را از مهم ترین و ضروری ترین وظایف روسای ادارات و مسئولان فرودگاه دانست و ضمن بر شمردن تجهیزات و امكانات موجود، بر برطرف كردن نواقص و نیازهای احتمالی تاكید و دستور العمل برف روبی را برای اجرا به واحدهای مختلف ابلاغ كرد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد