خبر خبر

دوره آموزشي موتوربرق اضطراري(1) در فرودگاه اردبيل برگزار شد.
دوره آموزشي موتوربرق اضطراري (1) در فرودگاه اردبيل با هدف آشنائي پرسنل شاغل در واحدفني با سيستم موتوربرق اضطراري برگزار گرديد.

این دوره برای اولین بار در فرودگاه اردبیل ارائه ومدرسین این دوره توسط مهندس اقبالی از فرودگاه مهر آباد و مهندس محمد پور از فرودگاه ساری در حال برگزاری میباشد.

دوره آموزشی موتوربرق اضطراری (1) از 20مرداد آغاز و به مدت10روز برگزار خواهد شد.

در این دوره آموزشی 16 نفر از پرسنل فنی فرودگاههای استان اردبیل حضور دارند.

در پایان دوره گواهینامه مورد تایید بخش آموزش شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد .  

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد