خبر خبر

وارسي پروازي دستگاههاي کمک بصري باند 07-25 فرودگاه اردبيل انجام گرديد
وارسي پروازي دستگاههاي کمک بصري و سيستم روشنايي باند 07-25فرودگاه اردبيل بامشارکت فعال همکاران اداره تسهيلات و تجهيزات فرودگاهي و واحد ساختمان، توسط هواپيماي فلايت چک شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران انجام شد .

این عملیات از روز دوشنبه8خردادبه مدت یک روزمورد وارسی پروازی قرار گرفت.

 لازم به ذکر است وارسی پروازی طرح جدید star باند 07 فرودگاه اردبیل نیز انجام شد.

خاطر نشان میگردد این پروازظهر امروز فرودگاه اردبیل را جهت وارسی پروازی دستگاههای کمک ناوبری فرودگاه پارس آباد ترک کرد .

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد