خبر خبر

دوره آموزشي آتشنشاني حرفه اي فرودگاهي (1) در فرودگاه اردبيل برگزار شد.
دوره آموزشي آتشنشان حرفه اي فرودگاهي (1) در فرودگاه اردبيل با هدف آشنائي پرسنل شاغل در واحد ايمني زميني با وظايف و مهارتهاي لازم يک آتش نشان آماده و حرفه اي در شرايط بحراني و تکنيکها وروشهاي روز دنيا در رابطه با انواع حوادث هواپيما به صورت تئوري و عملي آموزش داده ميشود.

مدرسی این دوره توسط  مرتضی دهقان ازکارشناسان ایمنی و آتش نشانی شرکت فرودگاهها و نلوبری هوایی ایران برعهده دارند.

این دوره از 22اردیبهشت آغاز و به مدت5روز برگزار شد.

در این دوره آموزشی 19 نفر از پرسنل ایمنی زمینی از فرودگاههای اردبیل ، پارس آباد ، خوی و سهند حضور دارند.

در پایان دوره گواهینامه 40 ساعته برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد .  

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد