اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

خبر خبر

اولین پرواز حجاج از فرودگاه اردبیل انجام شد.
اولین پرواز حجاج از فرودگاه اردبیل
اولین گروه از حجاج از فرودگاه اردبیل عازم سرزمین وحی شدند
در مجموع 794 زائر حج تمتع از استان اردبیل در کنگره بزرگ عملیات حج شرکت کنند.

اولین پرواز حجاج از فرودگاه اردبیل انجام شد.

اولین گروه از حجاج از فرودگاه اردبیل عازم سرزمین وحی شدند

در مجموع 794 زائر حج تمتع از استان اردبیل در کنگره بزرگ عملیات حج شرکت کنند.
قرار است دومین گروه از زائران در قالب 266 نفر و گروه سوم نیز در قالب 269 نفر در روزسه شنبه از طریق فرودگاه اردبیل عازم سفر حج شوند.
زائران اردبیلی شهریور ماه و پس از پایان حج از طریق این فرودگاه وارد استان خواهند شد.

 

-------------------------------------
نظرات