خبر خبر

تهیه و نصب موتورهای جدید برق اضطراری فرودگاه اردبیل در حال اجرا میباشد.
پروژه تهیه و نصب موتورهای جدید برق اضطراری فرودگاه اردبیل کلید خورد
با توجه به طرح جامع فرودگاهی و افزایش مصارف انرژی برق و به منظور تامین برق پایدار برای ایمنی هرچه بیشتر پروازها، پروژه تعویض دیزلهای موجود و ارتقاء و نصب دوعدد موتور برق اضطراری با توان یک مگا وات و همچنین بهسازی موتورخانه متناسب با دیزلهای جدید کلید خورد.

 

پروژه تهیه و نصب موتورهای جدید برق اضطراری فرودگاه اردبیل کلید خورد

تهیه و نصب موتورهای جدید برق اضطراری فرودگاه اردبیل در حال اجرا میباشد.

با توجه به طرح جامع فرودگاهی و افزایش مصارف انرژی برق و به منظور تامین برق پایدار برای ایمنی هرچه بیشتر پروازها، پروژه تعویض دیزلهای موجود و ارتقاء و نصب دوعدد موتور برق اضطراری با توان یک مگا وات و همچنین بهسازی موتورخانه متناسب با دیزلهای جدید کلید خورد.جداسازی کابلها و لوله های سوخت و اگزوز دیزلهای موجود و حمل آنها به بیرون موتورخانه ،نصب و راه اندازی مجدد موتورهای سابق در مکان مناسب برای تامین برق اضطراری فرودگاه تا زمان بهره برداری از موتورهای جدید ،اصلاح و توسعه ساختمان نیروگاه متناسب با دیزل ژنراتورهای جدید ، نصب و راه اندازی نیروگاه جدید از جمله مراحل اجرایی این پروژه مهم و حیاتی فرودگاه اردبیل میباشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد