خبر خبر

پروژه نوسازی و بهسازی تاسیسات حرارت مرکزی فرودگاه اردبیلدر حال اجرا میباشد.
آغاز پروژه نوسازی و بهسازی تاسیسات حرارت مرکزی فرودگاه اردبیل
توسعه ترمینالها و سایر ابنیه فرودگاهی و برای افزایش بهره وری سیستم گرمایش و کاهش مصرف انرژی، پروژه نوسازی ميگردد.

 

آغاز پروژه نوسازی و بهسازی تاسیسات حرارت مرکزی فرودگاه اردبیل

پروژه نوسازی و بهسازی تاسیسات حرارت مرکزی فرودگاه اردبیلدر حال  اجرا میباشد.

با توجه به توسعه ترمینالها و سایر ابنیه فرودگاهی و برای افزایش بهره وری سیستم گرمایش و کاهش مصرف انرژی، پروژه نوسازی و بهسازی تاسیسات حرارت مرکزی فرودگاه اردبیل با خرید سه دستگاه دیگ آبگرم به ظرفیت 800000 کیلوکالری با اعتبار 800000000 ریال (هشتاد میلیون تومان ، از محل اعتبارات سال 1395) آغاز شد.

طبق برنامه ریزیهای بعمل آمده  قرار است عملیات نوسازی و بهسازی تاسیسات حرارت مرکزی فرودگاه اردبیل با تلاش عوامل فنی فرودگاه تا شروع فصل سرما –اوایل پاییز 1396- انجام گرفته و به بهره برداری برسد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد