اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

خبر خبر

جلسه مانور رومیزی طرح اضطراری سال 96 فرودگاه اردبیل با حضور مسئولین ذیربط در سالن جلسات فرودگاه اردبیل برگزار شد
برگزاری مانور رومیزی طرح اضطراری فرودگاه اردبیل
در این نشست تمرینی مدیر کل بحران استان، فرماندهی سپاه حفاظت، فرماندهی پلیس فرودگاه، مسئولین ایرلاینها، حراست، مدیریت و مسئولان دیگر واحدهای شرکت کننده در مانور حضور داشتند.

برگزاری مانور رومیزی طرح اضطراری فرودگاه اردبیل

جلسه مانور رومیزی طرح اضطراری سال 96 فرودگاه اردبیل با حضور مسئولین ذیربط در سالن جلسات فرودگاه اردبیل برگزار شد.

در این نشست تمرینی مدیر کل بحران استان، فرماندهی سپاه حفاظت، فرماندهی پلیس فرودگاه، مسئولین ایرلاینها، حراست،  مدیریت و مسئولان دیگر واحدهای شرکت کننده در مانور حضور داشتند.

هاشمی مدیر کل فرودگاههای استان اردبیل با تشریح شرایط این تمرین به بیان نقش و جایگاه واحدهای مختلف در این عملیات پرداخت و افزود: هدف از این طرح بررسی نحوه فرماندهی، تعامل در ارتباط و هماهنگی  بهتر میان واحدهای فرودگاهی، آمادگی و فراهم کردن تجهیزات در مواقع اضطراری بوده است.

وی گفت: برگزاری چنین مانورهایی موجب هماهنگی هرچه بیشتر نیروهای شرکت کننده و ارگان‌های مختلف فرودگاهی برای مقابله با سوانح پیش‌بینی نشده است.

امامی مدیر کل مدیریت بحران استان گفت:در مانور رومیزی طرح اضطراری انعکاس خبری و برگزاری چنین جلساتی را ضروری دانسته و نسبت به تقویت امکانات و تجهیزات تاکید کرده نظارت فنی و کارشناسی را بر امکانات موجود تاکید کرد.

جلسه مانور رومیزی به منظور یک قضاوت مناسب جهت سنجش میزان اجرای صحیح تمرین طرح اضطراری (کامل ،محدود،دور میزی)و دستیابی به اهداف آن انجام میشود.

خاطر نشان میگردد این مانور با محوریت بررسی سانحه اخیر هواپیمای بویینگ 737 برگزار گردید.

 

-------------------------------------
نظرات