ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

روز

12:10

497

تهران

نشست(12:18)

جمعه

22:00

3710

تهران

اعلام تاخير(23:10)

جمعه

18:15

3970

تهران

نشست(18:53)

جمعه

12:20

495

تهران

طبق برنامه

شنبه

10:20

3962

تهران

لغو شد

شنبه

برنامه پروازي برنامه پروازي

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه حج 96 ویژه حج 96

ویژه حج 96
اخبار فرودگاه
۱ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری جلسه حج تمتع در فرودگاه اردبیل

عملیات حج تمتع سال 96 فرودگاه اردبیل با حضور معاونین، فرماندهان پلیس، سپاه حفاظت، گذرنامه ...وتمامی ارگانهای مربوطه در سالن جلسات فرودگاه برگزار شد.
۱ مرداد ۱۳۹۶

دوره آموزشی انکس 14 مقدماتی در فرودگاه اردبیل

این دوره به مدت 48ساعت وبا حضور پرسنل اداره کل تسهیلات و تجهیزات فرودگاه اردبیل و پارس آباد انجام شد.
۳۱ تير ۱۳۹۶

انجام مارکینگ سطوح پروازی فرودگاه پارس آبادمغان

بااتمام روکش آسفالت سطوح پروازی این فرودگاه عملیات خط کشی آن به همت اداره کل تجهیزات وسامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران انجام شد.
۱۳ تير ۱۳۹۶

پروژه تهیه و نصب موتورهای جدید برق اضطراری فرودگاه اردبیل کلید خورد

با توجه به طرح جامع فرودگاهی و افزایش مصارف انرژی برق و به منظور تامین برق پایدار برای ایمنی هرچه بیشتر پروازها، پروژه تعویض دیزلهای موجود و ارتقاء و نصب دوعدد موتور برق اضطراری با توان یک مگا وات و همچنین بهسازی موتورخانه متناسب با دیزلهای جدید کلید خورد.