ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:20

ایران ایرIRA3403

تهران

طبق برنامه

برنامه پروازي برنامه پروازي

گزارش تصویری گزارش تصویری

پارکینگ پارکینگ

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

جشنواره زمستانی بیدار جشنواره زمستانی بیدار

اخبار فرودگاه
۱۸ دی ۱۳۹۷

معاونت عمليات فرودگاه اردبيل تقدير شد

مدير عامل شرکت فرودگاهها وناوبري هوايي ايران از معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه اردبيل تقديرکرد.
۸ دی ۱۳۹۷

سومين عمليات برفروبي باند فرودگاه اردبيل انجام شد

عمليات برفروبي اير سايد و لند سايد فرودگاه اردبيل برفروبي وباند فرودگاه براي نشست و برخاست پروازها آماده شد.
در پي بارش برف ،سرماي شديد و افت دما در شهر اردبيل عمليات برفروبي فرودگاه اردبيل از بامداد روزجمعه در باند07-25 فرودگاه آغاز شد .
۸ دی ۱۳۹۷

سومين عمليات برفروبي در باند فرودگاه اردبيل انجام شد

مديرکل فرودگاه‎هاي استان اردبيل گفت: در پي بارش برف، سومين عمليات برفروبي ايرسايد و لندسايد فرودگاه اردبيل انجام و باند فرودگاه براي نشست و برخاست پروازها آماده شد.
۱ دی ۱۳۹۷

فرودگاه اردبيل اولين عمليات برفروبي سال 97 را انجام داد

مديرکل فرودگاه‎هاي استان اردبيل گفت: در پي بارش برف به ارتفاع 10 سانتيمتر، عمليات برفروبي ايرسايد و لندسايد فرودگاه اردبيل انجام و اين فرودگاه براي نشست و برخاست هواپيماها آماده شد.