ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

11:40

ایران ایرIRA3403

تهران

نشست پایان دریافت بار

11:40

آسمانIRC3710

تهران

نشست پایان دریافت بار

10:55

ایران ایرIRA3401

تهران

طبق برنامه

11:20

آسمانIRC3710

تهران

طبق برنامه

14:30

تابانTBN6345

مشهد

طبق برنامه

برنامه پروازي برنامه پروازي

گزارش تصویری گزارش تصویری

پارکینگ پارکینگ

Polls Display Polls Display

ارائه خدمات در فرودگاه اردبیل را چگونه ارزیابی می کنید .

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

ویژه نوروز 98 ویژه نوروز 98

News
2019-03-25

مدير کل فرودگاه هاي استان اردبيل در پيامي فرا رسيدن عيد باستاني نوروز را تبريک گفت.

هاشمي افزود فرودگاه از مهم ترين زيرساختهاي سفر و گردشگري است و در راستاي خدمت رساني مطلوب به مسافران نوروزي هميشه بايد آماده باشد.
2019-03-18

پرواز فوق العاده عتبات عاليات از فرودگاه اردبيل انجام شد

پرواز فوق العاده عتبات عاليات توسط شرکت هواپيمايي قشم ايراز فرودگاه اردبيل انجام شد.
2019-03-17

برقراري پروازهاي فوق العاده نوروزي در فرودگاه اردبيل

پروازهاي فوق العاده عتبات عاليات و مشهد مقدس فرودگاه اردبيل در نوروز 98 برقرار مي شود.
2019-03-17

برقراري پروازهاي فوق العاده نوروزي عتبات عاليات و مشهد مقدس از فرودگاه اردبيل

پروازهاي فوق العاده نوروزي عتبات عاليات و مشهد مقدس از فرودگاه اردبيل در ايام عيد برقرار ميگردد.