اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

Search takes 0.016 seconds.
# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت
1
مهرآباد ياسوج ‌ماهان BAE جمعه 4522 07:50 09:10 2,030,000
2
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 سه شنبه 3430 16:15 17:55 0
3
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه 3430 11:55 13:35 0
4
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 سه شنبه 3431 13:55 15:40 0
5
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 شنبه 3431 09:35 11:20 0
6
کيش زنجان ‌کيش اير F100 پنجشنبه 7142 07:30 09:30 2,000,000
7
کيش زنجان ‌کيش اير F100 دوشنبه 7142 07:30 09:30 2,000,000
8
زنجان کيش ‌کيش اير F100 پنجشنبه 7143 10:30 12:30 2,000,000
9
زنجان کيش ‌کيش اير F100 دوشنبه 7143 10:30 12:30 2,000,000
10
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 جمعه 235 11:40 14:00 1,670,000
11
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 جمعه 235 11:40 12:10 928,000
12
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 چهارشنبه 235 10:10 12:45 1,670,000
13
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 چهارشنبه 235 10:10 10:50 928,000
14
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 دوشنبه 235 09:50 12:40 1,670,000
15
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 دوشنبه 235 09:50 10:30 928,000
16
همدان مشهد ‌آتا اير فوکر100 شنبه 5652 11:30 13:00 0
17
اردبيل مشهد ‌ايران اير MD80 سه شنبه 266 11:00 13:00 0
18
مشهد اردبيل ‌ايران اير MD80 سه شنبه 267 13:50 15:55 0
19
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S يکشنبه 3710 09:40 10:40 0
20
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 يکشنبه 495 08:55 10:00 0