Web Content Display Web Content Display

هشدار رییس پلیس فرودگاه کشور به حجاج / حمل قرص استامینوفن کودئیندار ممنوع

رئیس پلیس فرودگاههای کشور به زائران حج توصیه کرد که از حمل مواد مخدر و حتی قرص استامینوفن کدئیندار بپرهیزند .

به گزارش فرهنگ نیوز ، سرهنگ حسن مهری رئیس پلیس فرودگاههای کشور در حاشیه نشست مشترک فرماندهان پلیس فرودگاه کشور با سپاه حفاظت هواپیمایی در جمع خبرنگاران به اعزام حجاج از اول شهریورماه اشاره کرد و گفت : تنها موضوعی که در این زمینه برای پلیس مورد اهمیت است حمل مواد مخدر توسط زائرانی است که به دلیل سن باال مجبور به استفاده از مواد مخدر هستند؛ یا بیمارند یا اعتیاد دارند.

رئیس پلیس فرودگاههای کشور افزود: ما در کالسهایی که برای حجاج گذاشتهایم و همچنین طی عملیاتهای تخصصی به این افراد توصیه کردهایم که از حمل مواد مخدر بپرهیزند.

سرهنگ مهری ادامه داد: زائران بهتر است برای حفظ کرامت خود از حمل مواد مخدر و حتی قرصهای استامینوفن کدئیندار صرفنظر کنند چرا که حجاج ۰۱ تا ۰۱ سال در نوبت تشرف بودهاند و اگر به هر دلیل و حتی کشف کمترین مواد مخدر دستگیر شوند، سفرشان کنسل خواهد شد.

وی در ادامه درباره یکسان سازی لباس پلیس فرودگاههای کشورنیز گفت: این طرح در دست اقدام است؛ در حد کارشناسی است و هنوز اجرایی نشده است.

سرهنگ مهری همچنین به بازرسیهای سنگین در پروازهای خارجی اشاره کرد و افزود : حتی اگر یک گرم مواد مخدر کشف شود عواقب سنگینی دارد و افرادی که بستههایی را به صورت امانت به خصوص در پروازهای آسیای شرقی قبول میکنند باید آگاه باشند و گول افراد قاچاقچی را نخورند چرا که دچار شرایط ناگواری خواهند شد که با پیگیریهای پلیس نیز قابل جبران نیست.