پرسش و پاسخ متداول پرسش و پاسخ متداول

پرسش و پاسخ متداول(اردبيل)

سوال 1 : از مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های تحت نظارت آن ، چگونه می توان اطلاع پیدا کرد؟

جواب: 

کلیه اطلاعات و اسناد مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و  فرودگاه‌های تحت نظارت آن  در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل مشاهده و دریافت می باشد. آدرس لینک http://iets.mporg.ir )

 

 سوال 2 : اداره کل فرودگاههای استان اردبیل شامل چه واحدهایی است؟

جواب:

فرودگاه اردبیل از دو معاونت مستقل تشکیل شده است 1-معاونت عملیات هوانوردی ( واحد مراقبت پرواز ، واحد الکترونیک و ناوبری هوایی ، واحد مخابرات و فناوری اطلاعات ، واحد آتش نشانی و نجات فرودگاهی ) 2- معاونت عملیات فرودگاهی یا اجرایی ( واحد مالی و تدارکات ، واحد امور فنی ، واحد امور ترمینالها ،واحد امور اداری و کارکنان ، واحد امور بازرگانی و واحد امور حقوقی ) 3- واحد حراست و امنیت فرودگاه 4- روابط عمومی فرودگاه

واحدهای تشکیل دهنده این فرودگاه را می توانید در بخش  چارت سازمانی مشاهده نمائید

 

سوال 3 :  بارهایی که از طریق پست هوایی ارسال می شوند چه مدت بعد و از چه طریقی قابل تحویل است؟

جواب:

پست هوایی از طریق دو شرکت ( شرکت هواپیمایی ایران ایر و شرکت حمل بار آسمان ) در فرودگاه اردبیل انجام میشود بارهای دریافتی بلافاصله پس از نشست پرواز و از طریق دفتر خدمات بار در زمان انجام پروازهای شرکت هواپیمایی قابل تحویل است.

دفتر خدمات بار ایران ایر در فرودگاه 3387028  

دفتر مرکزی ایران ایر در اردبیل 33252041 -33252040

دفتر خدمات بارآذر پارس سبلان ( آسمان ) 04533870563

 

سوال 4 : تهیه بلیط در فرودگاه از چه شرکتهایی و چگونه میسر است ؟

جواب:

از طریق دفتر فروش بلیط ایران ایر و دفتر فروش آسمان در سالن ترمینال داخلی مسافران محترم می توانند بلیط تهیه نمایند

 

سوال 5 :  تهیه بلیط در فرودگاه از طریق لیست انتظار چگونه میسر است؟

جواب:

از یک ساعت و نیم قبل از پرواز می بایست به دفتر لیست انتظارو دفاتر فروش واقع در سالن ترمینال فرودگاه مراجعه و ثبت نام نمایند

 

سوال 6 : در صورت ابطال پرواز چه باید کرد؟

جواب:

به دفتر ترافیک شرکت هواپیمایی  واقع در داخل سالن مراجعه کرده تا مهر باطلی بر بلیط زده شود سپس به یکی از دفاتر شرکت مراجعه و هزینه را مسترد می نمایید در صورت خرید اینترنتی با شماره پشتیبانی شرکت تماس و نسبت به استرداد هزینه بلیط اقدام نمایید.

 

سوال 7 :  عوارض خروجی مسافر چگونه قابل پرداخت است؟

جواب:

1-با مراجعه حضوری به باجه بانک ملی در سالن ترمینال از دو ساعت قبل از پرواز

2- از طریق کیوسک خودپرداز خدمات بانک ملی  مستقر در ترمینال نیز میتوان نسبت به پرداخت عوارض خروج اقدام کرد.

 

سوال 8 : از مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های تحت نظارت آن ، چگونه می توان اطلاع پیدا کرد؟

جواب: 

کلیه اطلاعات و اسناد مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و  فرودگاه‌های تحت نظارت آن  در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل مشاهده و دریافت می باشد. آدرس لینک http://iets.mporg.ir )

 

 سوال 9 : اداره کل فرودگاههای استان اردبیل شامل چه واحدهایی است؟

جواب:

فرودگاه اردبیل از دو معاونت مستقل تشکیل شده است 1-معاونت عملیات هوانوردی ( واحد مراقبت پرواز ، واحد الکترونیک و ناوبری هوایی ، واحد مخابرات و فناوری اطلاعات ، واحد آتش نشانی و نجات فرودگاهی ) 2- معاونت عملیات فرودگاهی یا اجرایی ( واحد مالی و تدارکات ، واحد امور فنی ، واحد امور ترمینالها ،واحد امور اداری و کارکنان ، واحد امور بازرگانی و واحد امور حقوقی ) 3- واحد حراست و امنیت فرودگاه 4- روابط عمومی فرودگاه

واحدهای تشکیل دهنده این فرودگاه را می توانید در بخش  چارت سازمانی مشاهده نمائید

 

سوال 10 :  بارهایی که از طریق پست هوایی ارسال می شوند چه مدت بعد و از چه طریقی قابل تحویل است؟

جواب:

پست هوایی از طریق دو شرکت ( شرکت هواپیمایی ایران ایر و شرکت حمل بار آسمان ) در فرودگاه اردبیل انجام میشود بارهای دریافتی بلافاصله پس از نشست پرواز و از طریق دفتر خدمات بار در زمان انجام پروازهای شرکت هواپیمایی قابل تحویل است.

دفتر خدمات بار ایران ایر در فرودگاه 3387028  

دفتر مرکزی ایران ایر در اردبیل 33252041 -33252040

دفتر خدمات بارآذر پارس سبلان ( آسمان ) 04533870563

 

سوال 11 : تهیه بلیط در فرودگاه از چه شرکتهایی و چگونه میسر است ؟

جواب:

از طریق دفتر فروش بلیط ایران ایر و دفتر فروش آسمان در سالن ترمینال داخلی مسافران محترم می توانند بلیط تهیه نمایند

 

سوال 12 :  تهیه بلیط در فرودگاه از طریق لیست انتظار چگونه میسر است؟

جواب:

از یک ساعت و نیم قبل از پرواز می بایست به دفتر لیست انتظارو دفاتر فروش واقع در سالن ترمینال فرودگاه مراجعه و ثبت نام نمایند

 

سوال 13 : در صورت ابطال پرواز چه باید کرد؟

جواب:

به دفتر ترافیک شرکت هواپیمایی  واقع در داخل سالن مراجعه کرده تا مهر باطلی بر بلیط زده شود سپس به یکی از دفاتر شرکت مراجعه و هزینه را مسترد می نمایید در صورت خرید اینترنتی با شماره پشتیبانی شرکت تماس و نسبت به استرداد هزینه بلیط اقدام نمایید.

 

سوال 14 :  عوارض خروجی مسافر چگونه قابل پرداخت است؟

جواب:

1-با مراجعه حضوری به باجه بانک ملی در سالن ترمینال از دو ساعت قبل از پرواز

2- از طریق کیوسک خودپرداز خدمات بانک ملی  مستقر در ترمینال نیز میتوان نسبت به پرداخت عوارض خروج اقدام کرد.

سئوال : درصورت ابطال و تاخیر پروازی چه باید کرد:

به دفاتر شرکت هواپیمایی مستقر در ترمینال ( میز پاسخگو ) مراجعه تا بر اساس مصوبه حقوق مسافر نسبت به جبران خسارات و پاسخگویی لازم  اقدام نمایند