اهداف راهبردي شركت اهداف راهبردي شركت

اهداف راهبردي شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 

 

•         برنامه ریزی توسعه ایمنی و سلامتی پرواز  در عمليات فرودگاهي و هوانوردي

•         ارتقاء سطح ایمنی خدمات شركت با رعایت قوانين،مقررات،معيارها و استانداردهاي ملي و بين      المللي حاكم بر صنعت هوانوردي و فرودگاهي

•         استفاده بهينه از ظرفيتهاي فرودگاهي و تجهيزات هوانوردی  

•         افزايش ضريب امنيت در حوزه عمليات و خدمات  فرودگاهها

•         كاهش آلا ينده هاي فرودگاهي و هماهنگي با محيط زيست در طرحهاي توسعه و بهره برداری از فرودگاهها

•         افزايش سطح كيفي خدمات فرودگاهي و هوانوردي کشور

•         افزايش رضايت مشتريان(مسافران شركتهاي هواپيمايي،هندلينگ ،خرده فروشان و ...)

•         افزايش مستمر  اثر بخشي مديريت منابع

•         افزايش مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي حوزه فرودگاهي و هوانوردي کشور

•         تجاري سازي و تلاش مستمر براي اقتصادي نمودن فرودگاههاي كشور

•         تثبيت و تقویت مديريت واحد فرودگاهي

•          افزايش اثرات اقتصادي فرودگاه (فرصتهاي شغلي مستقيم و غير مستقيم) و افزايش ناحيه نفوذآن

•         افزايش هماهنگي وارتباط بين فرودگاهها و ساير مدل هاي حمل ونقل

•         تقويت ارتباط بين فرودگاه ها و مجامع وابسته

•          تبيين مستمر نقش و اهميت فرودگاهها در توسعه،با بهره گيري از شيوه هاي نو

•         افزايش ارتباطات بين فرودگاهي در منطقه خاورمیانه  و عرصه بين الملل

•         افزايش تعامل با سازمانهاي مرتبط با صنعت فرودگاهي و هوانوردي به شيوه اي موثر

•         افزايش شفافيت، بهبود مستمرو چابكي در شركت

•         نوآوري از طريق توسعه منابع انساني دانش محور

•         تلاش براي به روز كردن تكنولوژي IT  در خدمت مسافران و ايرلاين ها در زمينه هاي پيگيري پروازها، وضعيت آب و هواي فرودگاه ها، اطلاعات مسيرهاي پروازي، برنامه هاي پروازي و بهينه كردن تجهيزات هوانوردي و ايجاد ارتباط با كشورهاي منطقه از طريق مبادلات پيامهاي AFTN/AMHS  در راستاي بهينه كردن عمليات ترافيك هوايي