مدیران مدیران

 فخرالدین هاشمی
مدیر کل فرودگاههای استان اردبیل
بیشتر...
 
داود رضی نژاد
معاون عمليات هوانوردي
بیشتر...
 
 محمد قصابی
معاونت اجرایی
بیشتر...
 
 محسن محبوب
مسئول حراست
بیشتر...
 
سید پیمان آتش زر
رییس فرودگاه پارس آبادمغان
بیشتر...