نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تلفنهاي پاسخگو(اردبيل)

تلفنهای تماس : 
                       

تلفن خانه                                    31450000-045
نمابر                                         33453624-045
روابط عمومی                              31458020-045
فرودگاه پارس آباد                         31457000-045

مدیر ترمینال                             31458015-045

 

ایران ایر     33870628

آسمان     33870560 - 33870557


                                                                  اطلاعات پرواز:        

از اردبیل                          199

از شهرستانها                      31458899-045

Email: Ardabil.Info@airport.ir

شبکه های اجتماعی    ArdabilAirport@   

آدرس : اردبیل - فرودگاه بین المللی اردبیل - اداره کل فرودگاههای استان اردبیل
کد پستی :     78831-81641
صندوق پستی : 4397-81465