پرسش و پاسخ متداول پرسش و پاسخ متداول

اطلاعات مسافران فرودگاه اردبيل_پرسش و پاسخ متداول

سوال:از مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های تحت نظارت آن ، چگونه می توان اطلاع پیدا کرد؟
جواب: 

کلیه اطلاعات و اسناد مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و  فرودگاه‌های تحت نظارت آن  در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

سئوال:  اداره کل فرودگاههای استان اردبیل شامل چه واحدهایی است؟
جواب: 

واحدهای تشکیل دهنده این فرودگاه را می توانید در بخش  چارت سازمانی مشاهده نمائید

 

سئوال:  بارهایی که از طریق پست هوایی ارسال می شوند چه مدت بعد و از چه طریقی قابل تحویل است؟
جواب: 

بلافاصله پس از نشست پرواز و از طریق دفتر خدمات بار قابل تحویل است

 

سوال: تهیه بلیط در فرودگاه از چه شرکتهایی و چگونه میسر است ؟
جواب: 

از طریق دفتر فروش بلیط ایران ایر در سالن داخلی مسافران محترم می توانند بلیط تهیه نمایند

 

سئوال:  تهیه بلیط در فرودگاه از طریق لیست انتظار چگونه میسر است؟
جواب: 

از یک ساعت و نیم قبل از پرواز می بایست به دفتر لیست انتظار واقع در سالن مراجعه و ثبت نام نمایند

 

سئوال:  در صورت ابطال پرواز چه باید کرد؟
جواب: 

به دفتر ترافیک واقع در داخل سالن مراجعه کرده تا مهر باطلی بر بلیط زده شود سپس به یکی از دفاتر شرکت مراجعه و هزینه را مسترد می نمایید

سئوال:  عوارض خروجی مسافر چگونه قابل پرداخت است؟
جواب: 

باجه بانک ملی در سالن خارجی از دو ساعت قبل از پرواز آماده دریافت عوارض خروجی می باشد