نمایش فرم نمایش فرم

مرد   زن
وارد نمودن کد پیش شماره تلفن الزامي مي باشد. به عنوان مثال:02112345678

راهبرد مشارکت راهبرد مشارکت

در راستای جلب مشارکت عمومی در فرایندها و تصمیمات اداری فرودگاه اردبیل در اجرای ماده 9 مصوبه شورای عالی اداری با موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری دستورالعمل زیر برای مدت دو هفته جهت اعلان نظر همگانی در این قسمت بارگذاری شده است لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای صفحه و در قسمت نظرات اعلام نمایید

 

میانگین (1 رای)
هنوز نظری درج نشده است. درج اولین نظر