پارکینگ پارکینگ

پارکينگ(اردبيل)

پارکینگ فرودگاه بین المللی اردبیل به صورت غیر مسقف  در حال خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.این پارکینگ بصورت شبانه روزی می باشد.

 

نظرهای مربوط به صفحه نظرهای مربوط به صفحه

رمضان عباسي همراهلو
ارسال شده به ۹:۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸.