میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

ميز خدمت(اردبيل)

                                                       

 

تابلوی پروازها

 

فرآیندها

 

خدمات الکترونیکی

 

خدمات الکترونیکی هوانوردی

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران

                     میز خدمت فیزیکی در محل دفتر مدیر ترمینال (31458015) مستقر می باشد.

** اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل **

شماره تماس اطلاعات پرواز:199

آخرین بروزرسانی :1397/01/04