میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

null

                                                       

 

تابلوی پروازها

 

فرآیندها

 

خدمات الکترونیکی

 

خدمات الکترونیکی هوانوردی

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران

                     میز خدمت فیزیکی در محل دفتر مدیر ترمینال (31458015) مستقر می باشد.

** اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل **

شماره تماس اطلاعات پرواز:199

 

enlightenedمیز خدمت حضوری در فرودگاه اردبیل enlightened

" میز خدمت حضوری شماره یک در رابطه با مسافران در سالن ترمینال و

میز خدمت حضوری شماره دو در قسمت اداری در رابطه با امور اداری ، بازرگانی و مالی و عملیاتی فرودگاه مستقر میباشد."

 

آخرین بروزرسانی :1397/05/28