نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

شعبات بانکها(اردبيل)

بانک ملی  در سالن اصلی فرودگاه بین المللی اردبیل با ایجاد شعبه اقدام به ارائه خدمات بانکی به مردم , مسافران و پرسنل نموده است.

همچنین دستگاههای خود پردازهای بانک ملی  و ملت در سالن داخلی جهت استفاده مسافرین محترم وجود دارد.

 

بانک ملی سالن عمومی

 

بانک ملی شعبه ارزی

 

خودپرداز