ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

11:35

ایران ایرIRA3401

تهران

طبق برنامه

11:45

آسمانIRC3710

تهران

طبق برنامه

17:35

ایران ایرIRA3403

تهران

باطل شد

برنامه پروازي برنامه پروازي

گزارش تصویری گزارش تصویری

پارکینگ پارکینگ

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

ارائه خدمات در فرودگاه اردبیل را چگونه ارزیابی می کنید .

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

ویژه نوروز 98 ویژه نوروز 98

تقویم 98 تقویم 98

اخبار فرودگاه
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

کميته تخصصي امداد و نجات تمرين کامل طرح اضطراري فروگاه اردبيل برگزار شد.

جلسه کميته تخصصي امداد و نجات تمرين کامل طرح اضطراري فروگاه اردبيل با حضور ارگانهاي ذيربط برگزار شد.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

سامانه دادور

متقاضيان صدور مجوزهاي کسب و کار در صورت مواجهه با هر گونه مشکل و مانع در فرايند اخذ و دريافت مجوز از اداره کل فرودگاههاي استان مي توانندبا مراجعه به آدرس اينترنتي www.BEMCENTER.ir وثبت نام در آن شکايت خود را ثبت نمايند
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

1040 هکتار از اراضي فرودگاه اردبيل مستندسازي و ثبت شد

1040 هکتار از اراضي فرودگاه اردبيل طي 9 فقره سند مالکيت تک برگي به نام شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران مستندسازي شد.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مستند سازي 1040 هکتار از اراضي فرودگاه اردبيل طي 9 فقره سند مالکيت تک برگي

مستند سازي 1040 هکتار از اراضي فرودگاه اردبيل طي 9 فقره سند مالکيت تک برگي بنام شرکت فرودگاهها و ناوبري هوائي ايران مستند سازي گرديد.