ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

روز

21:45

3710

تهران

نشست(00:18)

شنبه

12:20

495

تهران

نشست(12:08)

شنبه

11:40

5227

تهران

طبق برنامه

یک شنبه

12:10

495

تهران

طبق برنامه

یک شنبه

11:00

4145

عسلويه

طبق برنامه

یک شنبه

اردبیل
امروز: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
8 °
22 °
6 °
01 May 2017
21 °
8 °
02 May 2017
20 °
9 °
03 May 2017
22 °
9 °
04 May 2017
22 °
8 °

برنامه پروازي برنامه پروازي

گزارش تصویری گزارش تصویری

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

ارائه خدمات در فرودگاه اردبیل را چگونه ارزیابی می کنید .
اخبار فرودگاه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

حسابرسي در فرودگاه اردبيل

گروه حسابرسي داخلي جهت بررسي عملکرد اداره کل فرودگاههاي استان اردبيل ومصوبات هيئت مديره در قالب تيم 2 در تاريخ 1396/01/27وارد فرودگاه اردبيل شدند .
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

استقبال از برقراری خط هوائی در مسیرعسلویه- اردبیل- عسلویه

با پیگیریهای بعمل آمده ، پرواز بین فرودگاههای اردبیل وعسلویه با استقبال خوبی مواجه شده است.
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

وارسی پروازی دستگاههای کمک ناوبری فرودگاه اردبیل با مشارکت فعال همکاران اداره ی مهندسی الکترونیک فرودگاه انجام شد .

در این عملیات ،وارسی دستگاههای کمک ناوبری باند 33و باند 15 فرودگاه اردبیل انجام شد.
۲۶ فروردين ۱۳۹۶

پروژه SFLSدر فرودگاه اردبیل در حال اجراست

SFLSچراغهای فلشر تکمیلی چراغهای اپروج میباشند که به عنوان هدایتگر هواپیما به سمت باند از آن استفاده میشود.